Verstraete | The strong link
Interesse in een uitdagende job?
Interesse in een
uitdagende job?
Polyvalentie


Missie

Verstraete Enterprises wil één van de betere elektrotechnische bedrijven zijn, gekend voor kwaliteit, veiligheid en een multicultureel georiënteerd teamwork. Het managementteam en de groepsstructuur verzekert de competitiviteit in de markt. 

De stuwende kracht die hieraan ten grondslag ligt, is de ingesteldheid, waarbij de individuele ontplooiing maximale kansen krijgt. Kwalificatie, polyvalentie en de ervaring vormen de motivatie bij het bundelen van hun krachten.

ESF 2018-2019

Tot op heden hebben wij een traditioneel personeelsbeleid gevoerd. Doordat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden en te houden, willen we het personeelsbeleid nu herbekijken en aanpassen. Nu willen we onze aanpak persoonlijker maken en het contact met de werknemers verbeteren (via evaluatiegesprekken). Elektricien is officieel een knelpuntberoep. Deze situatie noodzaakt ons bedrijf dan ook om het rekruterings- en selectiebeleid te herbekijken en waar nodig aan te passen aan de huidige marktomstandigheden. We willen ons HR- en loopbaanbeleid grondig herzien, zodat we niet alleen voldoende instroom  genereren en dat er een goede match is tussen de kandidaat en het bedrijf, maar ook dat het potentieel van de huidige medewerkers ten volle wordt benut en op maat van hun kennen, kunnen en ambitie.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Unie (ESF).