Verstraete | The strong link
Interesse in een uitdagende job?
Interesse in een
uitdagende job?
Polyvalentie


Missie en waarden

Verstraete Enterprises wil één van de betere elektrotechnische bedrijven van België zijn binnen een Europese markt, gekend voor haar kwaliteit, veiligheid en teamwork. Het eigen managementteam en flexibele groepsstructuur verzekeren de competitiviteit in de markt.

De stuwende kracht die hieraan ten grondslag ligt, is de ingesteldheid van alle werknemers om aan hetzelfde touw te trekken en onze visie om individuele ontplooiing maximale kansen te geven. Dit wordt vertaald in kwalificatie door interne en externe opleidingen en polyvalentie van onze medewerkers.

Verstraete Enterprises wil een correcte houding uitstralen met respect voor heersende waarden en normen. Verstraete Enterprises werkt klantgericht, beoogt tevredenheid van alle partners door het nastreven van een win-win positie en staat borg voor een perfecte realisatie en coördinatie van werken en projecten.

De kwaliteit wordt gewaarborgd door het kwaliteitsmanagementsysteem dat is opgesteld conform de eisen van de norm NBN EN ISO 9001:2008 en van toepassing is op de hele organisatie. Het welzijn en de veiligheid van de werknemers wordt gegarandeerd conform het veiligheidssysteem VCA.

 

ESF 2018-2019

Tot op heden hebben wij een traditioneel personeelsbeleid gevoerd. Doordat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden en te houden, willen we het personeelsbeleid nu herbekijken en aanpassen. Nu willen we onze aanpak persoonlijker maken en het contact met de werknemers verbeteren (via evaluatiegesprekken). Elektricien is officieel een knelpuntberoep. Deze situatie noodzaakt ons bedrijf dan ook om het rekruterings- en selectiebeleid te herbekijken en waar nodig aan te passen aan de huidige marktomstandigheden. We willen ons HR- en loopbaanbeleid grondig herzien, zodat we niet alleen voldoende instroom  genereren en dat er een goede match is tussen de kandidaat en het bedrijf, maar ook dat het potentieel van de huidige medewerkers ten volle wordt benut en op maat van hun kennen, kunnen en ambitie.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Unie (ESF).