Informatie

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 21 augustus 2023

°
Welkom bij Verstraete Enterprises! Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van onze website en de daarmee verband houdende diensten. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u onze website gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik onze website dan niet.

1. Toegang tot de Website

1.1 U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige apparatuur en internetverbinding om toegang te krijgen tot onze website. Eventuele kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

1.2 We streven ernaar onze website continu beschikbaar te houden, maar we garanderen niet dat onze website altijd ononderbroken of foutloos zal werken.

2. Intellectueel Eigendom

2.1 Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, audio en video, zijn eigendom van Verstraete Enterprises of zijn licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2 U stemt ermee in dat u geen inhoud zult kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verstraete Enterprises.

3. Gebruik van de Website

3.1 U stemt ermee in dat u onze website niet zult gebruiken voor illegale, schadelijke of ongeoorloofde doeleinden. U zult zich houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften tijdens het gebruik van onze website.

3.2 U zult geen enkele actie ondernemen die de functionaliteit of veiligheid van onze website kan verstoren, beperken of schaden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Verstraete Enterprises streeft naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, maar geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

4.2 U stemt ermee in dat Verstraete Enterprises niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website.

5. Wijzigingen en Beëindiging

5.1 Verstraete Enterprises behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden worden van kracht vanaf de datum van publicatie op onze website.

5.2 Verstraete Enterprises behoudt zich het recht voor om de toegang tot onze website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

6. Toepasselijk Recht

6.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België.

7. Contact

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via 050 81 96 90 of info@verstraete-ent.com.

Door gebruik te maken van onze website, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Bedankt voor het bezoeken van Verstraete Enterprises!

HR Business Partner
Schoonmaakhulp
Polyvalent aansluiter
Grondwerker
Technieker projecten
Projectleider - laagspanning en openbare verlichting
Technieker - Openbare verlichting
Technieker - middenspanning
Technieker - huisaansluitingen (gas & elektriciteit)
Meewerkende functie - Chauffeur C/CE - met autolaadkraan
Projectleider - middenspanning